O blogu. Zajrzyj, zrozum dobór treści: grafika, biuro i life...

O blogu. Zajrzyj, zrozum dobór treści: grafika, biuro i life...

Zgodnie z doświadczeniem i  dostępną wiedzą odpowiedź na pytanie "jak zrobić bloga dla miliona czytelników?" jest stosunkowo prosta.

  1. Poznaj swoje audytorium.
  2. Twórz dla nich dobrze dopasowane treści.
  3. Analizuj i tuninguj.
  4. Zbieraj miliony lajków, kciuków, fallowersów. Sukces. Kasa. Wino...

Tak, to działa! Poważnie pisząc: pierwszy punkt jest naprawdę kluczowy: pisz, twórz celne treści dla odbiorców, których doskonale znasz. Wtedy zatrybi, zawsze.

A tu jest miszmasz

Nie potrafię odpowiedzieć na

Unlike posts, pages in Ghost don't appear the main feed. They're separate, individual pages which only show up when you link to them. Great for content which is important, but separate from your usual posts.

An about page is a great example of one you might want to set up early on so people can find out more about you, and what you do. Why should people subscribe to your site and become a member? Details help!

Tip: If you're reading any post or page on your site and you notice something you want to edit, you can add /edit to the end of the URL – and you'll be taken directly to the Ghost editor.

Now tell the world what your site is all about.

Subscribe to indesigner

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe